Een andere manier van bezuinigen

Met als uitgangspunt dat de primaire processen en dienstverlening centraal staan, steunen wij organisaties in het bepalen en realiseren van bezuinigingen en veranderingen.

Wij zijn er van overtuigd dat de traditionele manieren van bezuinigen niet (meer) werken. In deze tijd van snelle communicatie en nieuwe media staat de mens centraal,  is men kritisch en betrokken.  Dit vraagt om een nieuwe en andere aanpak.

Het Nieuwe Bezuinigen en managen doe je samen,  door ervaringen te delen,  door van elkaar te leren, door elkaar te stimuleren. Door de dienstverlening centraal te stellen en oog te hebben voor de gevolgen van beslissingen. En vooral door gebruik te maken van de kennis en ideeën die bij betrokkenen leven.

Dit is dan ook de kern van onze werkwijze. Bezuinigingen en veranderingen kunnen naar onze ervaring alleen verantwoord en succesvol

 

 

plaatsvinden door vanuit de mens te denken en medewerkers, klanten en cliënten vanaf het begin bij de planvorming en uitwerking te betrekken.

Door onze ervaring en praktische aanpak zijn wij in staat om binnen korte tijd de beste oplossingen, samen met direct betrokkenen, te doorgronden en transparant te maken.

Wij delen graag inzichten en zijn benieuwd naar de aanpak en ideeën van anderen. Door gebruik te maken van elkaars inzichten, analyses en  expertise ontstaan de beste oplossingen. Vandaar dat de site ook een discussieplatform kent om dit te stimuleren. We nodigen iedereen uit hier aan deel te nemen.

De kracht zit hem in het samen vinden van de beste oplossingen. Wij hebben de ervaring dat bezuinigingen dan niet tot  een vermindering van de dienstverlening of kwaliteit hoeven te leiden.

Sterker nog, organisaties zelfs weer een nieuw elan krijgen.